12.03.2012

NAV - Skjema, søknader og rettigheter

Har vært inne i NAV systemet siden Tuva ble født (2009) og har brukt utrolig mange timer på å finne riktig informasjon og riktig skjema til ulike søknader. Det er så mye papirarbeid og vanskelig å få en skikkelig oversikt synes jeg. Derfor har jeg laget et eget lite sammendrag som kanskje kan hjelpe dere som er ny på akkurat dette.

Under har jeg lagt ved linker og navn på de ulike skjemaene


SOM GRAVID

Hensikten med foreldrepenger er å gi inntekt de månedene man er hjemme i permisjon.
Men for at man har krav på dette må man ha vært i jobb i 6 av de siste 10 mnd før permisjonen starter. Inntekten på årsbasis må være minst halvparten av grunnbeløpet i folketrygden

I god tid før permisjonen starter skal man sende inn en skriftlig søknad til NAV om dette, uansett om arbeidsgiver betaler permisjonen eller ikke.  Man må legge ved bekreftelse på termin fra jordmor/lege og må være utskrevet etter 26. svangerskapsuke (far trenger ikke bekreftelsen)

Man må velge om man tar ut permisjonen med 100% lønn i 47 uker, eller 80% lønn i 57 uker. Har lest at den totale utbetalingen er større om man velger full dekningsgrad.
Dette er likt for begge foreldrene
 •  "Søknad om foreldrepenger eller fedrekvote ved fødsel"
  NAV 14-05.09

Arbeidsgiver må også fylle ut skjema, slik at NAV får regnet ut hvor mye foreldrepenger man har krav på
 •  "Inntektsopplysninger for arbeidstaker" NAV 08-30.01 
Om man vil kombinere permisjon og arbeidsliv må man søke om gradert permisjon
 • "Utsettelse eller gradert uttak av foreldrepenger"
  NAV 14-16.05
Har man ikke tjent opp nok til å få foreldrepenger vil man motta en engangsstønad på 35 263 kr (2012) pr barn man føder.
 • "Søknad om engangsstønad ved fødsel" NAV 14-05.07

ETTER FØDSEL

Når barnet er født vil man motta barnetrygd i slutten av hver mnd. Denne ligger p.d.d på 970 kroner per barn og gies helt til barnet fyller 18 år.
Første barnetrygd kommer mnd etter fødselen har funnet sted, og man trenger normalt ikke å søke om dette da man automatisk mottar vedtak fra NAV om dette.


Er barnet fyllt 1 år kan man motta kontantstøtte. Dette er for å bidra at familien selv kan ta større del av omsorgen for egne barn og man får velge selv om man vil ha deltid eller heltidsomsorg for barnet. Gjelder ikke dersom barnet har full barnehageplass. Det er den tildelte tiden i barnehagen som avgjør hvor mye du får i kontantstøtte
Føder man hjemme har man krav på en engangsstønad på 1765 kroner.
Da må man sende søknad til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) i den regionen man bor. Man kan også sende kravet på eget ark, sammen med attestasjon fra helsepersonel på at fødselen har skjedd i hjemmet.
Ingen hadde fortalt meg om denne, så da jeg fant det ut og søkte var det forsent.SOM ENSLIG FORSØRGER
Noen ganger går ikke livet helt som planlagt og man blir alenemor/far for et lite barn. Heldigvis bor vi i Norge og det finnes masse hjelp for enslige forsørgere.
Kravet er at man må være alene med omsorgen for barnet og ikke leve i ekteskapsliknende forhold.
Disse er stønadene man kan motta

Overgangsstønad - Denne stønaden skal sikre mor/far inntekt om man er alene med omsorgen. Den kan mottaes til barnet fyller tre år. Overgangsstønaden utgjør 2xGrunnbeløpet og vil bli noe endret dersom man har en inntekt ved siden av.
Stønad til barnetilsyn - Søkes om på samme skjema som overgangsstønaden. Denne kan du få om man har tilsynsutgifter på barnet om man er enslig forsørger i jobb/skole. Stønaden skal dekke 64% av de dokumenterte utgiftene man har på barnetilsyn.

Utvidet barnetrygd - Er man enslig forsørger kan man få barnetrygd for et barn mer enn man faktisk har
Utdanningsstønad: - Er man under utdanning i småbarnsperioden kan man motta utdanningsstønad for å fullføre den påbegynte studien. Du kan maksimalt få utdanningsstønad til tre års utdanning på full tid. Dersom du tar deltidsutdanning, kan perioden utvides. Du kan få støtte til nødvendig allmennutdanning i tillegg til de tre årene. Du kan likevel ikke få utdanningsstønad når du har oppnådd yrkeskompetanse. Utdanningsstønad gis bare i tidsrom der du har rett til overgangsstønad. Søkes om på samme blankett som overgangsstønad

Underholdningsbidrag/ Barnebidrag (fra far) - Ved samlivsbrudd vil får man innkallelse fra et familievernkontor eller liknende i sin kommune der man blir enig om samvær med den andre foreldren. Deretter må man finne ut hvor mye man har krav på i underholdningsbidrag. Her må begge to fylle ut hvert sitt skjema. Bidragsmottakeren må fylle ut NAV 54-00.05 og den bidragspliktige må fylle ut NAV 54-00.15. Dette skal sendes til NAVkontoret der bidragsmottakeren bor.
Man kan få NAV til å regne ut satsene, samt søke om forskudd på dette, da vil man få pengene utbetalt til en fast dato hver mnd og beløpet vil bli endret i takt med satsene som er.
Man kan også lage en privat avtale og krysse ut dette på skjema til NAV når man endrer sivilstatus.

Bostøtte - Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen, og det er kommunen som har all kontakt med søkere.
Trykk på denne linken og finn søknadsskjema til høyre i menyen

Legger ved et "fint" filmklipp fra Gullfisken 2009

Er det flere skjema du vet om som andre som er ny i dette burde være klar over så rop ut!

Et hav av papirer før alt er i orden

7 kommentarer:

 1. Ikke så lett å sitte seg inn i Nav sine regler. Men takk for dette korte, enkle sammendraget:)
  Ha en fin mandag!
  klem

  SvarSlett
 2. Veit du om jeg kan få barnebidrag av nav, siden jeg ikke får av pappa'n?

  SvarSlett
 3. Veit du om jeg kan få barnebidrag av nav, siden jeg ikke får av pappa'n?

  SvarSlett
 4. Ja, Siri :)
  Send inn skjema om fastsettelse, samt forskudd på barnebidrag så skal det gå greit :) Vi har det også gjennom Nav. Men gjør det fort for man får vell ikke tilbakebetalt mer enn tre mnd tror jeg

  SvarSlett
 5. Aj aj aj,ja Navs verden er jammen til å bli svimmel av!
  Blir så forvirret av alt det :p
  Så har funnet ut at jeg setter opp en avtale med noen på Nav,har med alt av papirer og får det i orden med litt hjelp ;)

  SvarSlett
 6. Og da slipper han å betale noe selv?

  SvarSlett
 7. Nei, trur han får regning på det. Er litt i samme situasjon selv, så skal på NAV en dag i neste uke - kanskje jeg vet mer etter det..

  SvarSlett

Takk for at du tar deg tid til å legge igjen spor etter deg. Det setter jeg enormt stor pris på! Ha en fin dag